Kiến thức Visa

Các trường hợp được cấp thị thực rời

Cấp thị thực rời là trường hợp bất thường, theo thông lệ thì thị thực phải được dán vào hộ chiếu, nhưng có những trường hợp ngoại lệ thì bắt buộc phải dán thị thực rời vậy. Các trường hợp được cấp thị thực rời: 1. Hộ chiếu …

Điều kiện cấp thị thực

Để được cấp thị thực thì đòi hỏi hộ chiếu phải còn giá trị ít nhất 6 tháng, hoặc không phải là hồ sơ giả mạo, tự ý chỉnh sửa thông tin, bị trục xuất khỏi Việt Nam…Cụ thể điều kiện cấp thị thực như sau: 1. Có …

Thời hạn thị thực

Căn cứ vào các ký hiệu thị thực hay các loại thị thực Việt Nam, mà thời gian thị thực sẽ có thời hạn tương ứng. Trong lần thay đổi này theo Luật xuất nhập cảnh 2015, thì thời hạn thị thực lên đến 5 năm, thay vì …

Giá trị sử dụng và hình thức của thị thực

Thị thực còn gọi là visa được sử dụng dưới hình thức sau: 1. Thị thực có giá trị một lần hoặc nhiều lần và không được chuyển đổi mục đích. 2. Thị thực được cấp riêng cho từng người, trừ trường hợp trẻ em dưới 14 tuổi …

Ký hiệu thị thực

Theo Luật xuất nhập cảnh 2015, thì ký hiệu thị thực thay đổi hoàn toàn so với trước đây. Số lượng thị thực (visa) nhiều hơn đến 20 loại hay 20 ký hiệu, trong khi ký hiệu thi thực theo quy định trước đây chỉ 10 loại. Cụ …

Các loại thị thực Việt Nam?

Các loại thị thực Việt Nam (Categories of Vietnam visa) sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và chi phí nếu như hiểu đúng về từng loại thị thực nhất định. Chẳng hạn, nếu bạn chỉ cần ở thêm vài ngày thì không nhất thiết phải gia hạn …

Phòng quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Bình Định

Căn cứ Quyết định số 1939/QĐBCA-X11 ngày 8.5.2012 của Bộ trưởng Bộ CA V/v thành lập Phòng QLXNC thuộc Công an tỉnh, ngày 1.6.2012 Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành Quyết định số 1100/QĐ-CAT-PX13 ấn định biên chế, tổ chức bộ máy đảm bảo hoàn thành …