Kiến thức Visa

Phòng quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Cao Bằng

Giới thiệu chung về Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Cao Bằng Phòng quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Cao Bằng thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam và người nước ngoài tại Cao …

Phòng quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Bến Tre

Giới thiệu chung về Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Bến Tre Phòng quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Bến Tre thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam và người nước ngoài tại Bến …

Các hành vi bị nghiêm cấm

Tiếp theo các Nguyên tắc nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của Theo luật xuất nhập cảnh 2015, thì luật này cũng nêu ra các hành vị bị nghiêm cấm, là những hành vi không đúng đắn, trái pháp luật, gây cản trở, bao gồm cả …

Nguyên tắc nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú

Theo Luật xuất nhập cảnh 2015, thì các quốc gia phải đối xử công bằng tốt đẹp với nhau, tôn trọng lẫn nhau với Việt Nam, điều này cũng giống như người đối xử với người với nhau vậy, mình phải tốt với người thì người mới tốt …