Long An

Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Long An Veterinary Sub-department
Địa chỉ:
319 Quốc lộ 1, Phường 4, Thành phố Tân An, Long An
Địa chỉ tiếng Anh:
319, Highway No. 1, Ward 4, Tan An City, Long An Province
Đại diện pháp luật:
Đinh Văn Thế
Mã số thuế:
1100152865
Ngành nghề chính:
Hoạt động thú y
Quốc gia- tỉnh:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
VIET NHAT IMPORT EXPORT PRODUCTION TRADING SERVICE CO.,LTD
Địa chỉ:
ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Long An
Địa chỉ tiếng Anh:
Hamlet 5, Duc Hoa Dong Commune, Duc Hoa District, Long An Province
Đại diện pháp luật:
Nguyễn Hữu Huy
Mã số thuế:
1101720334 (15/10/2013)
Giấy phép kinh doanh:
1101720334 (15/10/2013)
Quốc gia- tỉnh:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Long An Department of Agriculture and Rural Development
Địa chỉ:
8 Quốc Lộ 1A, Phường 5, Tân An, Long An
Địa chỉ tiếng Anh:
8, Highway 1A, Ward 5, Tan An Town, Long An Province
Đại diện pháp luật:
Nguyễn Sơn Nam
Mã số thuế:
1100151847
Ngành nghề chính:
Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế chuyên ngành
Quốc gia- tỉnh: