Bà Rịa – Vũng Tàu

Tên giao dịch (tiếng Anh):
SOUTHERN STEEL COMPANY
Địa chỉ:
Khu công nghiệp Phú Mỹ I – Thị trấn Phú Mỹ – Huyện Tân Thành – Bà Rịa – Vũng Tàu
Địa chỉ tiếng Anh:
Phu My I Industrial Park, Phu My Townlet, Tan Thanh District, Ba Ria-Vung Tau Province
Mã số thuế:
3502274419
Quốc gia- tỉnh: