TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 – CÔNG TY CP

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 – CÔNG TY CP
Civil Engineering Construction Corporation No. 1
CIENCO1
Số 623 đường La Thành, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội
623 La Thanh Street, Thanh Cong Ward, Ba Dinh District, Hanoi
Đinh Văn Thanh
0100104274 (17/09/2010)
0100104274

Send Message to listing owner

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 – CÔNG TY CP