TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG
CENTRAL POWER CORPORATION
EVN CPC
78A Duy Tân, Phường Hoà Thuận Đông, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
78A Duy Tan Street, Hoa Thuan Dong Ward, Hai Chau District, Da Nang
Trần Đình Nhân
0400101394 (24/03/2010)
0400101394 (24/03/2010)

Send Message to listing owner

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG