TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Tên công ty – Mã số thuế:
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG
Tên giao dịch (tiếng Anh):
CENTRAL POWER CORPORATION
Tên viết tắt:
EVN CPC
Địa chỉ:
78A Duy Tân, Phường Hoà Thuận Đông, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Địa chỉ tiếng Anh:
78A Duy Tan Street, Hoa Thuan Dong Ward, Hai Chau District, Da Nang
Đại diện pháp luật:
Trần Đình Nhân
Mã số thuế:
0400101394 (24/03/2010)
Giấy phép kinh doanh:
0400101394 (24/03/2010)
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Bình luận

Bình luận