Sở Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Tỉnh Long An

Tên công ty – Mã số thuế:
Sở Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Tỉnh Long An
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Long An Department of Agriculture and Rural Development
Địa chỉ:
8 Quốc Lộ 1A, Phường 5, Tân An, Long An
Địa chỉ tiếng Anh:
8, Highway 1A, Ward 5, Tan An Town, Long An Province
Đại diện pháp luật:
Nguyễn Sơn Nam
Mã số thuế:
1100151847
Ngành nghề chính:
Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế chuyên ngành
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Bình luận

Bình luận